<$BlogRSDUrl$>

Friday, September 23, 2005

سامانه کان 

زۆر هه وڵمدا که بتوانم ....له داهاتوویه کی نزیکدا

Monday, September 19, 2005

نوێ بوونه وه 

نوێ بوونه وه ی

هه ڵوێست } ،،، نوێ بوونه وه ی په یمانی لۆزان } 

نوێ بوونه وه ی په یمانی لۆزان

به ڕه زامه ندی کورد و له سه ر داوای سه رانی لایه نه سیاسی یه کان
وا جارێکی تر په یمانی لۆزان خۆی دووباره کرده وه
جاران کورد مافی ئه وه ی هه بوو که بڵێت به بێ ڕه زامه ندی ئێمه ی کورد
ئه و په یمانه به ستراوه به ڵام ئه م ده ستوور و لۆزانه ی که ئه مڕۆ له به غا
ئیمزا ده کرێت ، ئه و مافه له کورد ده سه نێته وه ، له ئێستاو داهاتوو دا
که کورد داوای مافه کانی خۆی بکات له عێراقی عه ره بیدا
ئه و دروشمانه ی که به درێژایی مێژوو سه رانی کورد له باشووردا خه باتیان بۆ ده کرد
، ئه مڕۆ ده رکه وت ، که ئه و دروشمانه ته نها کۆمه ڵێک ووشه ی ڕه نگاو ڕه نگ بووه
نه ک به ده ست هێنانی مافه کانی کورد


Thursday, February 26, 2004

هه ڵوێست 


. هه ڵوێست ووشه یه که ، به ڵام له ناوه ڕۆکدا مانایه کی زۆر ده گه یه نێت
. خاوه ن هه ڵوێسته کان هه میشه شوێن و جێگه یان له ناو کۆمه ڵگادا دییاره
. به تایبه تی که سانێک که له دژی کاره نامرۆیه کان هه ڵویست وه رده گرن

هه ڵوێست } تاوان له دوای تاوان } 

کورد له مڕۆ و داهاتودا
به درێژایه تی مێژوو تاوان له دوای تاوان ، کاره سات له دوای کاره سات
به رامبه ر به م میلله ته ئه نجام دراوه و ئه نجام ده درێت
،،،،،، ئه گه ر بمانه وێت هۆکاره کانی بزانین ، ئه وا

بۆ سه ره وه

بژی کورد و کوردستان